Zaktualizuj preferencje wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail, którego subskrypcję anulujesz została wysłana przez dział elektroniki użytkowej firmy Bose Corporation. Należy pamiętać, że wciąż możesz otrzymywać wiadomości z innych działów firmy Bose, chyba że zrezygnujesz z ich otrzymywania oddzielnie dla każdego z nich.

Usuń mnie z listy odbiorców e-mail.info_pl@bose.comwww.bose.plPolityka prywatności • © Bose Corporation 2019